Trung tâm Hỗ trợ

Phương châm của công ty 316 về con người là: “Con người chính là giá trị nòng cốt của 316”. Theo đó, trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển, công ty 316 luôn chú trọng tuyển chọn một cách kỹ lưỡng và bài bản nhất. Nguồn nhân lực có chất lượng là yếu tố then chốt quyết định đến hoạt động, uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của chúng tôi.

024.666.03230

TUYỂN DỤNG

Bạn hào hứng với văn hóa và muốn gia nhập đội ngũ chúng tôi, hãy ứng tuyển vị trí mong muốn về bộ phận Nhân sự của chúng tôi.

hr@vattuyte24h.com

HỢP TÁC

Bạn quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, gửi thông tin về cho các chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ tức thì.

tu@vattuyte24h.com

CUNG ỨNG

Sản phẩm và dịch vụ của bạn có chất lượng tốt. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận các yêu cầu hợp tác từ nhà thầu phụ.

sales@vattuyte24h.com

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ