Chuyên mục: Thông cáo báo chí

Cấp cứu ngoại viện … cần “Cấp cứu”

Năng lực của hệ thống cấp cứu ngoại viện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân cả về số lượng và chất lượng dịch vụ. Ngoài các nguyên nhân về nhân lực, mặt bằng, phương tiện, cơ chế chính sách, an sinh xã hội thì một trong những nguyên […]

Contact Me on Zalo